Orientačná ponuka


Domov pri kríži
 
 


Cesta: Titulka > Služby > Obslužné činnosti

Vyhľadávanie

?(Pomocník k vyhľadávaniu)...(Rozšírené vyhľadávanie)

 

Stravovanie

Domov pri kríži - zariadenie pre seniorov zabezpečuje obyvateľom celodenné stravovanie, t.j. raňajky, desiatu, obed, olovrant a večeru. Obyvateľ zariadenia si môže podľa VZN hlavného mesta SR Bratislavy určiť počet odobratých jedál. Suma úhrady sa vypočíta podľa počtu odobratých jedál na deň na osobu.
Zariadenie zabezpečuje diétne stravovanie podľa doporučenia lekára.
 

 
 
Domov pri kríži - zariadenie pre seniorov zabezpečuje obyvateľom celodenné stravovanie, t.j. raňajky, desiatu, obed, olovrant a večeru. Obyvateľ zariadenia si môže podľa VZN hlavného mesta SR Bratislavy určiť počet odobratých jedál. Suma úhrady sa vypočíta podľa počtu odobratých jedál na deň na osobu. Zariadenie  zabezpečuje diétne stravovanie podľa odporučenia lekára. Úhrada za stravovanie sa poskytuje podľa VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb. Pri určení sumy úhrady za stravovanie sa vychádza z celkovej hodnoty stravy. Za celkovú hodnotu stravy sa považujú náklady na suroviny a režijné náklady na prípravu stravy.

        Výška celkovej hodnoty stravy na deň na osobu je 7,80 €
        Percentuálny podiel z celkovej hodnoty stravy:

        Racionálna strava
 • raňajky        12%     0,940 € x 30 dní         (28,20 €/mesiac)
 • desiata          9%     0,710 € x 30 dní         (21,30 €/mesiac)
 • obed            45%     3,500 € x 30 dní       (105,00 €/mesiac)
 • olovrant         9%     0,710 € x 30 dní         (21,30 €/mesiac)
 • večera         25%     1,940 € x 30 dní         (58,20 €/mesiac)

   

        Diabetická strava

 • raňajky        12%     0,940 € x 30 dní         (28,20 €/mesiac)
 • desiata          9%     0,710 € x 30 dní         (21,30 €/mesiac)
 • obed            45%     3,500 € x 30 dní       (105,00 €/mesiac)
 • olovrant         9%     0,710 € x 30 dní         (21,30 €/mesiac)
 • večera         20%     1,500 € x 30 dní         (45,00 €/mesiac)
 • II.večera        5%      0,440 € x 30 dní         (13,20 €/mesiac)


fotofoto


fotofoto

 
Kontakt: Domov pri kríži
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 5.3.2010 / 4.4.2019

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


web & design , redakčný systém | Prihlásiť sa | O webe | Vyhlásenie o prístupnosti