Orientačná ponuka


Domov pri kríži
 
 


Cesta: Titulka > Podmienky prijatia

Vyhľadávanie

?(Pomocník k vyhľadávaniu)...(Rozšírené vyhľadávanie)

 

Podmienky prijatia do Domova pri kríži – zariadenia pre seniorov

logo Domov pri kríži 2023
Pred podaním žiadosti do zariadenia pre seniorov, je občan (žiadateľ) povinný podať si Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Tlačivá si občan preberie a podá na oddelení sociálnych vecí na Obecnom úrade, príp. na mestskej časti v mieste trvalého bydliska.
Podmienky prijatia vyplývajú zo zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov.
 

 
 
Postup pri prijímaní občanov do zariadenia pre seniorov:


Pred podaním Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov podá občan písomnú Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov podľa trvalého bydliska príslušnej obci prípadne mestskej časti. Táto inštitúcia na základe svojej pôsobnosti je správnym orgánom vo veci konať.

Prílohou k žiadosti je zdravotný posudok, správa o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpisu zo zdravotnej dokumentácie nie staršieho ako šesť mesiacov. Na základe zdravotného  posudku a sociálneho posudku obec prípadne mestská časť vyhotoví posudok o odkázanosti na sociálnu službu a vydá Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

Po vydaní Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a nadobudnutí jeho právoplatnosti, podá občan písomnú Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v príslušnom zariadení.

Kompletná Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby musí obsahovať:

  • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a zaradenie do stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
  • posudok odkázanosti na sociálnu službu,
  • rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku,
  • tlačivo - Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby, ktorá žiada o poskytovanie sociálnej služby (úradne overené),
  • tlačivo - Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

 
Kontakt: Domov pri kríži
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 20.7.2011 / 12.5.2022

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


web & design , redakčný systém | Prihlásiť sa | O webe | Vyhlásenie o prístupnosti
 

Tento web využíva cookies. Niektoré z nich môžu slúžiť pre analytické účely.

O cookies