Orientačná ponuka


Domov pri kríži
 
 


Cesta: Titulka

Vyhľadávanie

?(Pomocník k vyhľadávaniu)...(Rozšírené vyhľadávanie)

 

Skupinové aktivity

skupinove aktvity
Práca v skupine udržiava vzájomnú súdržnosť obyvateľov, podporuje vzájomnú komunikáciu, schopnosť kooperácie a toleranciu rozdielnosti. Podľa zamerania aktivity zároveň posilňuje schopnosti a zručnosti obyvateľov, rozvíja ich tvorivé myslenie a zmysluplne vypĺňa ich voľný čas.
 

 
 

Skupinové aktivity

 

Tréning pamäti – skupinová aktivita, ktorá sa zameriava na precvičovanie kongnitívnych funkcií ako takých, okrem pamäti je zameraný aj na myslenie, pozornosť, úsudok, reč a pod. Jeho cieľom je udržanie poznávacích schopností. Jednotlivé cvičenia sú prispôsobené aktuálnym schopnostiam a možnostiam obyvateľov.


Cestovateľské okienko
– aktivita realizovaná skupinovou formou, ktorá má náučno-vzdelávací charakter. Cieľom je pripomenutie si známych a spoznávanie nových krajín z celého sveta, dovolenkových destinácií, kultúrnych pamiatok a iných zaujímavostí. Aktivita je spojená s premietaním dokumentov, fotiek a spoločnou diskusiou.

 

Aranžovanie – aktivita zameraná na jednoduchú kreatívnu prácu s kvetmi a rôznymi prírodnými materiálmi. Jedná sa napr. o vypichované a vysádzané misky, aranžovanie kvetín v priestore a pod. Cieľom je podpora tvorivosti, fantázie, jemnej motoriky, vzájomnej komunikácie, aktívneho využívania voľného času a radosti z vytvoreného diela.

 

Diskusné fórum - diskusia na rôzne témy z oblasti spoločenského, kultúrneho a politického života, reminiscencia, spomínanie na svoju mladosť, zážitky. Táto aktivita vytvára  priestor pre zmysluplné využitie času obyvateľov, ktoré im prináša radosť a potešenie. Členovia diskusného fóra sa stretávajú pravidelne každé tri týždne v popoludňajších hodinách.


Tematické programy – skupinová aktivita, ktorá prebieha prostredníctvom tematických cyklov vzťahujúcich sa k ročným obdobiam, sviatkom alebo iným udalostiam a témam. Priebežne sa obmieňajú (napr. Sviatky a pamätné dni, Ročné obdobia v ľudových zvykoch a tradíciách, Remeslo má zlaté dno, Cestujeme po Slovensku, Zvieratá – čo dokáže živočíšna ríša a iné). V rámci aktivity sa využíva prepájanie minulosti s prítomnosťou – reminiscencia s cieľom stimulovať kognitívne funkcie obyvateľov. Je to príležitosť komunikovať a vymieňať si skúsenosti a zážitky nadobudnuté počas života.


Chvíľka s hudbou - prostredníctvom filmu, hudobných ukážok a zaujímavého rozprávania  budeme spoznávať  svet mnohých významných  osobností populárnej i vážnej hudby, zoznámime sa s ich tvorbou, umeleckých i osobným životom.

Započúvanie sa do hudby nás prenesie do tichého zadumania a odpútania od starostí  a prináša nám  povznášajúci pocit pokoja, radosti a spokojnosti.

 

Zabavme sa spoločne - aktivita skupinovou formou, ktorá je zameraná na podporu komunikácie a upevňovanie sociálnych kontaktov. Aktivita je určená predovšetkým obyvateľom lôžkovej časti, ktorí majú možnosť okrem zábavy precvičovať si aj pamäť a kognitívne funkcie, ako napr. pozornosť, rýchlosť reakcií a schopnosť rozhodovať sa.

 

Tvorivý ateliér - tvorivé stretnutia  seniorov, na ktorých sa učia rôzne výtvarné techniky. Je to ateliér, v ktorom sa budú využívať liečivé účinky umenia a ďalších kreatívnych činností – rôznych hobby techník, jednoduchých remeselných a výtvarných činností. Na jednotlivých stretnutiach sa seniori budú bližšie venovať rôznym výtvarným technikám, oboznamovať sa so základnými výtvarnými postupmi, farbou, tvarom a materiálom. Tvorivá práca a výmena skúsenosti napomôže aj prekonávaniu osamelosti. Arteterapia sprostredkováva relaxáciu, uvoľnenie sa a ochranu mentálneho zdravia.

 

Odkazy

 
Kontakt: Web redaktor
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 4.8.2011 / 10.3.2024

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Aktivity
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


web & design , redakčný systém | Prihlásiť sa | O webe | Vyhlásenie o prístupnosti
 

Tento web využíva cookies. Niektoré z nich môžu slúžiť pre analytické účely.

O cookies