Orientačná ponuka


Domov pri kríži
 
 


Cesta: Titulka > Podmienky prijatia

Vyhľadávanie

?(Pomocník k vyhľadávaniu)...(Rozšírené vyhľadávanie)

 

Právne predpisy

 

 
 
 

Odkazy

 • VZN 7/2023 [PDF, 126 kB]
  Všeobecné záväzné nariadenie Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava č. 7/2023 zo dňa 25.5.2023 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb
 • Oboznámenie - žiadatelia o sociálnu pomoc [PDF, 404 kB]
  Domov pri kríži ako prevádzkovateľ poskytuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto oboznámenie dotknutej osoby o spracovaní osobných údajov.
 • Zákon č.448/2008 Z.z. [PDF, 310 kB]
  Zákon o sociálnych službách v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 551/2010 Z.z. [PDF, 48 kB]
  Zákon o sociálnych službách, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 50/2012 Z.z. [PDF, 74 kB]
  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, účinný od 1.3.2012
 • Zákon č.185/2012 Z.z. [PDF, 69 kB]
  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 413/2012 Z.z. [PDF, 64 kB]
  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
 • Zákon č. 485/2013 Z.z. [PDF, 260 kB]
  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, účinný od 1.1.2014
 • VZN 3/2011 [PDF, 723 kB]
  Všeobecné záväzné nariadenie Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava č. 3/2011 zo dňa 28.4.2011 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb
 • VZN 6/2011 [PDF, 273 kB]
  Všeobecné záväzné nariadenie Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava č. 6/2011 zo dňa 30.6.2011 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb účinné od 1.8.2011
 • VZN 2/2014 [PDF, 909 kB]
  Všeobecné záväzné nariadenie Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava č. 2/2014 zo dňa 24.4.2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb účinné od 1.6.2014
 • Zákon č. 345/2015 Z.z. [PDF, 44 kB]
  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
 • VZN 5/2019 [PDF, 290 kB]
  Všeobecné záväzné nariadenie Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava č. 5/2019 zo dňa 25.4.2019 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb účinné od 15.5.2019
 • VZN 10/2022 [PDF, 83 kB]
  Všeobecné záväzné nariadenie Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava č. 10/2022 zo dňa 15.12.2022, ktorým sa mení VZV 2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb účinné od 1.1.2023
 
Kontakt: Web redaktor
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 20.12.2015 / 26.1.2023

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


web & design , redakčný systém | Prihlásiť sa | O webe | Vyhlásenie o prístupnosti
 

Tento web využíva cookies. Niektoré z nich môžu slúžiť pre analytické účely.

O cookies