Orientačná ponuka


Domov pri kríži
 
 


Cesta: Titulka > Služby

Vyhľadávanie

?(Pomocník k vyhľadávaniu)...(Rozšírené vyhľadávanie)

 

Služby

Podľa VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 3/2011 zo dňa 28.apríla 2011 a č. 6/2011 zo dňa 30. júna 2011 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb Domov pri kríži poskytuje tieto sociálne služby:

 
 
 
 

Súvisiace odkazy

 • Základné sociálne poradenstvoOdborné činnosti
  Medzi odborné činnosti, ktoré poskytuje Domov pri kríži patrí pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia a ošetrovateľská starostlivosť.

 • JedáleňObslužné činnosti
  Medzi obslužné činnosti patrí ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.

 • Katarínska zábavaĎalšie činnosti
  Medzi ďalšie činnosti, ktoré Domov pri kríži poskytuje svojim obyvateľom patrí kultúrna činnosť, záujmová činnosť, úschova cenných vecí, psychologické služby a artefiletika.

 • SlužbyIné služby
  Okrem základných služieb zabezpečuje Domov pri kríži svojim obyvateľom lieky a zdravotnícke pomôcky. K dispozícii sú služby maséra, kaderníčky a pedikérky.

 • záhradaÚhrady za poskytované sociálne služby
  Prijímateľ sociálnej služby v Domove pri kríži je povinný platiť úhradu za sociálne služby v sume dohodnutej v zmluve
  o poskytovaní sociálnych služieb. Suma úhrady za sociálne služby sa určuje ako súčet úhrady za odborné činnosti a obslužné činnosti, podľa všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 7/2023, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v znení neskorších predpisov. Prijímateľ neplatí za ďalšie činnosti poskytované v zariadení. Prijímateľ si sám určuje služby o ktoré má záujem.

 
 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


web & design , redakčný systém | Prihlásiť sa | O webe | Vyhlásenie o prístupnosti
 

Tento web využíva cookies. Niektoré z nich môžu slúžiť pre analytické účely.

O cookies