Orientačná ponuka


Domov pri kríži
 
 


Cesta: Titulka > Transparentný domov

Vyhľadávanie

?(Pomocník k vyhľadávaniu)...(Rozšírené vyhľadávanie)

 

Evidencia žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov

Evidencia žiadateľov - postup

Na základe vydaného právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu poskytovateľ poskytne žiadateľovi sociálnu službu alebo zabezpečí poskytovanie sociálnej služby podľa poradia na základe vopred určených a zverejnených podrobností vedenia tohto poradia.

Sociálna služba sa môže poskytnúť fyzickej osobe bezodkladne, ak je jej život alebo zdravie vážne ohrozené, ak fyzická osoba nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, alebo ak fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby skončila pobyt v zariadení a nemá zabezpečené podmienky na bývanie v prirodzenom prostredí. Za vážne ohrozenie života alebo zdravia sa považuje najmä, ak fyzická osoba je ohrozená správaním inej fyzickej osoby, je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a nemá žiadnu blízku osobu alebo jej blízka osoba, na ktorej pomoc bola odkázaná zomrie alebo táto fyzická osoba nemá zabezpečenú osobnú starostlivosť alebo jej nemožno túto osobnú starostlivosť zabezpečiť manželom alebo manželkou, plnoletým dieťaťom alebo rodičom alebo inou fyzickou osobou, ktorú súd ustanovil za opatrovníka.

 
 

Odkazy


 

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Transparentné zariadenie pre seniorov > Evidencia žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


web & design , redakčný systém | Prihlásiť sa | O webe | Vyhlásenie o prístupnosti
 

Tento web využíva cookies. Niektoré z nich môžu slúžiť pre analytické účely.

O cookies