Orientačná ponuka


Domov pri kríži
 
 


Cesta: Titulka > Transparentný domov > Verejné obstarávania > Profil verejného obstarávateľa

Vyhľadávanie

?(Pomocník k vyhľadávaniu)...(Rozšírené vyhľadávanie)

 

Profil verejného obstarávateľa

Domov pri kríži je podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinný používať postupy podľa tohto zákona.

 
 
 

Verejný obstarávateľ:   Domov pri kríži

Sídlo:                               Pri kríži 26, 841 02 Bratislava

Štatutárny zástupca:     Mgr. Janka Dudoňová – riaditeľka

E-mail:                             [email protected]

Telefón:                          +421 2 645 348 55

Webová adresa:             www.domovprikrizi.sk

IČO:                                 00641405

DIČ:                                 2020919285

IČ DPH:                           nie sme platcami DPH


Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami sú v zmysle § 117 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení uverejnené

v profile verejného obstarávateľa vedenom na web stránke Úradu pre verejné obstarávanie – https://www.uvo.gov.sk/vsetky-temy-4e3.html?id=429
 

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Transparentné zariadenie pre seniorov > Verejné obstarávania > Profil verejného obstarávateľa

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


web & design , redakčný systém | Prihlásiť sa | O webe | Vyhlásenie o prístupnosti
 

Tento web využíva cookies. Niektoré z nich môžu slúžiť pre analytické účely.

O cookies