Orientačná ponuka


Domov pri kríži
 
 


Cesta: Titulka

Vyhľadávanie

?(Pomocník k vyhľadávaniu)...(Rozšírené vyhľadávanie)

 

Dodávateľské zmluvy - archív dokumentov

 
 
 

Dodávateľské zmluvy 2017

Obstarávateľ: 

               Domov pri kríži

               Pri kríži 26

               841 02 Bratislava


Číslo

dokumentu

Dodávateľ

Názov zmluvy

Celková cena vrátane DPH

Typ

Dátum platnosti/

účinnosti

Dátum zverejnenia

D/1163/16

Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Bratislava

Zmluva o poskytovaní služieb BOZP, OPP

36€/mesiac

30€/mesiac bez DPB

Zmluva

5.12.2016

1.1.2017

5.12.2016

D/21/2017 Západoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia do distribučnej sústavy 0
Zmluva o pripojení 9.1.2017
10.1.2017
9.1.2017
D/34/2017 Hlavné mesto SR Bratislava Príkazná zmluva na zabezpečenie obstarania zákazky: Dodávka zemného plynu 0
Príkazná zmluva

9.12.2016

27.1.2017
26.1.2017
D/175/17 Stredoslovenská energetika, a.s. Rámcová dohoda 55,50 €/MWh (bez spotrebnej dane a DPH) Rámcová dohoda

29.12.2016

31.1.2017

30.1.2017
D/201/17 SPP, a.s. Zmluva o združenej dodávke zemného plynu

Fixná sadzba 120 €/mesiac

sazba za plyn 0,02666 €/kWh
Zmluva podľa §269 ods. 2 Obchodného zákonníka

1.2.2017

1.7.2018
17.2.2017
D/286/17 H&M Lifts, s.r.o. Zmluva o dielo o vykonávaní komplexného servisu, údržby a opráv výťahov
Zmluva o dielo podľa § 536 Obchodného zákonníka

17.2.2017

20.2.2017
17.2.2017
D/299/17 Gelezis, s.r.o. Kúpna zmluva č. Z20175383_Z 3200 € s DPH Kúpna zmluva

13.2.2017

18.2.2017
17.2.2017
D/326/17 Stredoslovenská energetika, a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny 55,50 € bez DPH/MWh Zmluva podľa §269 ods. 2 Obch. zákonníka

31.12.2016

1.1.2017
28.2.2017
D/350/17 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Zmluva o poskytovaní verejných služieb (2 koncové body na TV) 16,32+1,68 € s DPH, t.j.18 € s DPH/mesiac Zmluva podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách

21.2.2017

7.3.2017

6.3.2017
D/355/17 Hlavné mesto SR Bratislava Rámcová dohoda+ Dodatok 1/2017 (plyn)

Rámcová dohoda 24.1.2017 7.3.2017
D/387/17 BEPOL, s.r.o. Kúpna zmluva č. Z201710721_Z (elektroinštalačný materiál) 1750 € bez DPH (neplatca DPH) Kúpna zmluva

14.3.2017

16.3.2017
15.3.2017
D/408/17 Juraj Spišák-Majster Papier Kúpna zmluva č. Z201711255_Z (čistiace potreby) 2890 € s DPH Kúpna zmluva

17.3.2017

21.3.2017
20.3.2017
D/428/17 CLEAN TONER, s.r.o Kúpna zmluva č. Z201711258_Z (tonery) 2030 € s DPH Kúpna zmluva

23.3.2017

28.3.2017

27.3.2017
D/456/17 MPSVR SR Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 675 840 € (suma prislúchajúca na Domov pri kríži) Zmluva


7.3.2017

10.3.2017
9.3.2017
D/531/17 One Print, s.r.o. Kúpna zmluva č. Z201715908_Z 1700 € s DPH Zmluva

12.4.2017

14.4.2017
13.4.2017
D/541/17 Falck Healthcare a.s. Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby Dohľad nad zdravím 92,752 €/mesiac (nepodlieha DPH), dohľad na pracovnými podmienkami 17,808 € s DPH/mesiac Dodatok č. 1

16.2.2017

1.2.2017
19.4.2017
D/490/17 Západoslovenská distribučná a.s.
Zmluva o pripojení do distribučnej siete podľa Zmluvy
Zmluva
10.4.2017
10.4.2017
19.4.2017
D/661/17

BEBA plus s.r.o.

Kúpna zmluva č. Z201724523_Z (kreslá, stoličky)

1996,25 € s DPH

Kúpna zmluva

30.5.2017

3.6.2017
2.6.2017
D/730/17 JMK TREND, s.r.o. Zmluva na strážnu službu 157 788 € s DPH Zmluva

19.6.2017

1.7.2017
22.6.2017
D/764/17 PC SEMA, s.r.o. Kúpna zmluva č. Z201730027_Z 400 € s DPH Kúpna zmluva

27.6.2017

28.6.2017
27.6.2017
D/825/17 MPSVR SR Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku
Zmluva


D/831/17 O2 Slovakia s.r.o. Kúpna zmluva č. 2370720676 146 € s DPH (splátkami 6 eur/mesačne) – zahrnuté v sume pri D/834/17 Kúpna zmluva

6.7.2017

13.7.2017
12.7.2017
D/832/17 O2 Slovakia s.r.o. Kúpna zmluva č. 2370720680 146 € s DPH (splátkami 6 eur/mesačne) – zahrnuté v sume pri D/834/17 Kúpna zmluva

6.7.2017

13.7.2017
12.7.2017
D/833/17 O2 Slovakia s.r.o. Kúpna zmluva č. 2370720677 146 € s DPH (splátkami 6 eur/mesačne) – zahrnuté v sume pri D/834/17 Kúpna zmluva

6.7.2017

13.7.2017
12.7.2017
D/834/17 O2 Slovakia s.r.o. Zmluva o poskytovaní verejných služieb (8 ks) 7 282,32 € s DPH (24 mesiacov) Zmluva

12.7.2017

13.7.2017
12.7.2017
D/835/17 O2 Slovakia s.r.o. Zmluva o poskytovaní verejných služieb (2 ks) Suma - zahrnuté v sume pri D/834/17 Zmluva

12.7.2017

13.7.2017
12.7.2017
D/897/17 Horník plus s.r.o. Rámcová dohoda (oprava a údržba SV a TÚV) 5 998,80 € s DPH Zmluva

31.7.2017

1.8.2017
31.7.2017
D/911/17 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. Kúpna zmluva č. Z201733874_Z 3 235,00 € s DPH Kúpna zmluva

25.7.2017

1.8.2017
31.7.2017
D/950/17 O2 Slovakia, s.r.o. Kúpna zmluva č. 2170775361 818 eur s DPH (splátkami 6 eur/mesačne) - zahrnuté v sume pri D/834/17 Kúpna zmluva

31.7.2017

1.8.2017
31.7.2017
D/951/17 O2 Slovakia, s.r.o. Kúpna zmluva č. 2170775363 818 eur s DPH (splátkami 6 eur/mesačne) - zahrnuté v sume pri D/834/17 Kúpna zmluva

31.7.2017

1.8.2017
31.7.2017
D/952/17 O2 Slovakia, s.r.o. Kúpna zmluva č. 2170775364 818 eur s DPH (splátkami 6 eur/mesačne) - zahrnuté v sume pri D/834/17 Kúpna zmluva

31.7.2017

1.8.2017
31.7.2017
D/948/17 O2 Slovakia, s.r.o. Kúpna zmluva č. 2170775365 146 eur s DPH (splátkami 6 eur/mesačne) - zahrnuté v sume pri D/834/17 Kúpna zmluva

31.7.2017

1.8.2017
31.7.2017
D/949/17 O2 Slovakia, s.r.o. Kúpna zmluva č. 2170775420 146 eur s DPH (splátkami 6 eur/mesačne) - zahrnuté v sume pri D/834/17 Kúpna zmluva

31.7.2017

1.8.2017
31.7.2017
D/1004/17 PC SEMA, s.r.o. Kúpna zmluva č. Z201740386_Z 2 700 € s DPH Kúpna zmluva

23.8.2017

25.8.2017
24.8.2017
D/1005/17 Ing. Peter Gerši – GC Tech Kúpna zmluva č. Z201740456_Z 684 € s DPH Kúpna zmluva

25.8.2017

5.9.2017
4.9.2017
D/1015/17 O2 Slovakia, s.r.o. Kúpna zmluva č. 2170775362 818 eur s DPH (splátkami 6 eur/mesačne) - zahrnuté v sume pri D/834/17 Kúpna zmluva

27.7.2017

5.9.2017
4.9.2017
D/1033/17 O2 Slovakia, s.r.o. Kúpna zmluva č. 2170775421 146 € s DPH (splátkami 6 eur/mesačne) - zahrnuté v sume pri D/834/17 Kúpna zmluva

5.9.2017

12.9.2017
11.9.2017
D/1041/17 PhDr. Gabriela Spišáková – Majster Papier Kúpna zmluva č. Z201744365_Z 1 900,00 € s DPH Kúpna zmluva

11.9.2017

12.9.2017
11.9.2017
D/1092/17 Západoslovenská distribučná a.s. Zmluva o pripojení do distribučnej siete Podľa zmluvy
Zmluva

4.10.2017

5.10.2017
4.10.2017
D/1116/17 Stredoslovenská energetika, a.s. Dohoda rekapitulácie predd. platieb, prepl. a nedopl. vyúčt. faktúr
Dohoda
10.10.2017
11.10.2017
10.10.2017

MPSVR SR Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku
Zmluva
26.10.2017
25.10.2017
D/1240/17 Mark Servis, s.r.o. Zmluva o zimnej údržbe č. 1820/17 216,68 €/mesačne Zmluva

10.11.2017

14.11.2017

13.10.2017
D/1270/17 CORTEC, s.r.o. Rámcová zmluva o výkone servisu a opráv gastronomických zariadení max. 4.999 € + DPH/2 roky Zmluva

14.11.2017

15.11.2017
14.11.2017
D/1278/17 S&G interior solution, s.r.o. Kúpna zmluva č. Z201761704_Z 2.400 € s DPH
Zmluva

23.11.2017

25.11.2017
24.11.2017
D/1369/17 Slovak Telekom, a.s. Špecifikácia k Zmluve 7.545,60 € s DPH Zmluva


D/1371/17 Univerzitná nemocnica Bratislava Zmluva o dielo
18 € s DPH/mesiac Zmluva

4.12.2017

12.12.2017
11.12.2017
D/1408/17 JURIGA, spol. s r.o. Kúpna zmluva č. Z201768623_Z 2.999 € s DPH
Zmluva

19.12.2017

20.12.207
19.12.2017
D/1414/17 Ing. Peter Gerši – GC Tech Kúpna zmluva č. Z201768647_Z 2.020 € s DPH
Zmluva

19.12.2017

20.12.2017
19.12.2017
D/1419/17 PhDr. Gabriela Spišáková – Majster Papier Kúpna zmluva č. Z201768629_Z 1.899 € s DPH
Zmluva

19.12.2017

21.12.2017

20.12.2017
 

Odkazy


 

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Transparentné zariadenie pre seniorov > Zmluvy > Zmluvy 2017 > Dodávateľské zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


web & design , redakčný systém | Prihlásiť sa | O webe | Vyhlásenie o prístupnosti
 

Tento web využíva cookies. Niektoré z nich môžu slúžiť pre analytické účely.

O cookies