Orientačná ponuka


Domov pri kríži
 
 


Cesta: Titulka > O nás > O nás

Vyhľadávanie

?(Pomocník k vyhľadávaniu)...(Rozšírené vyhľadávanie)

 

O nás

logo Domov pri kríži 2023
Domov pri kríži – zariadenie pre seniorov vzniklo v roku 1991 ako samostatná rozpočtová organizácia Okresného úradu v Bratislave. V roku 2002 bolo zariadenie pre seniorov delimitované pod Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Sme zariadenie s celoročným pobytom, s kapacitou 176 miest.

Našim cieľom je poskytovať kvalitné služby všetkým obyvateľom zariadenia, vytvoriť im atmosféru domáceho prostredia, v ktorom prežijú aktívny, radostný a plnohodnotný život.

 
 
 

Poskytujeme sociálne služby:

 1. fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV,
 2. fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov.


O obyvateľov sa stará kolektív zamestnancov, ktorí zabezpečujú sociálne služby v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, ktoré sú:

a) odborné činnosti:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • ošetrovateľská starostlivosť


b) obslužné činnosti:

 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva


c) ďalšie činnosti:

 • poskytovanie osobného vybavenia
 • utváranie podmienok na úschovu cenných veci
 • zabezpečenie záujmovej činnosti 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotáciaZodpovedá
25.2.2022Prevádzkový poriadok [PDF, 12,4 MB]Web redaktor
25.2.2022Zriaďovacia listina [PDF, 1,2 MB]Web redaktor
15.7.2020Úradné hodiny
logo Domov pri kríži 2023
Web redaktor
2.5.2019Organizačný poriadokWeb redaktor
2.5.2019Organizačná štruktúraWeb redaktor

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > O nás

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


web & design , redakčný systém | Prihlásiť sa | O webe | Vyhlásenie o prístupnosti
 

Tento web využíva cookies. Niektoré z nich môžu slúžiť pre analytické účely.

O cookies